ხმოვანი შეტყობინება

ხმოვანი შეტყობინების გადატანა დაგროვების სერვისში.
თქვენ შეძლებთ მყისიერად გააფართოვოთ აპლიკაციის შესაძლებლობები, რომელიც შეავსებს Voice Services- ის ფუნქციას ჩვენი RESTful Voice API სერვისის გამოყენებით.
მსოფლიოს მასშტაბით მოიზიდეთ მომხმარებლები. თქვენი მონაცემთა ბაზიდან დაუკავშირდით ნებისმიერ ნომერს.
შეამცირეთ ხარჯები, რომლებიც წარმოიქმნება საკუთარი პლატფორმის შექმნისას და მისი მუშაობის დროს.
ჩვენი მომსახურება VOICE API- ის მეშვეობით მარტივია.
შეტყობინებები იგზავნება HTTP REST API- ის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და მასშტაბურობას.