ვირტუალური ოფისი
ვირტუალური ოფისი არის ძალიან პოპულარული სერვისი, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობა: კონკრეტული ტერიტორიული ადგილისადმი მიმაგრების ნაკლებობა. ეს საშუალებას იძლევა შექმნას ვირტუალური ოფისი, მაგალითად მოსკოვში და ფიზიკურად იყოთ ნებისმიერ სხვა ქალაქში ან თუნდაც რომელიმე ქვეყანაში.
"ვირტუალური ოფისი" არის კომუს კონტაქტის ნამდვილი სერვისი, რომლის პროფესიონალი გუნდი გამოირჩევა უამრავ წარმატებულად განხორციელებულ პროექტში.