ელექტრონული ბიზნეს ფოსტა

 • აწარმოე კლიენტთან დიალოგი.
 • მომხმარებლის ერთგულების გასაღები – მას საშუალებას აძლევს აირჩიოს თქვენი ბრენდი.
 • მაშინ, როდესაც აუდიტორიისთვის უამრავი მასალაა ინტერნეტში გაბნეული, კლიენტს საშუალება ეძლევა წინასწარ შერჩეული ფორმატით აირჩიოს მისთვის ხელსაყრელი გრაფიკით მიმოწერა.
 • ელექტრონული ფოსტა სხვა საკომუნიკაციო არხებთან გააერთიანეთ.
 • კამპანიების ავტომატიზირება, მათი მართვა და ელექტრონული ფოსტის გაერთიანება  SMS- ის, ხმოვანი შეტყობინებების, მყისიერი მაცნეების შეტყობინებების ან შეტყობინებების გასაგზავნად. 
 • ერთი ვებ-პორტალი უზრუნველყოფს მომხმარებელთან კომუნიკაციის შესაძლებლობას, სრული სურათის სანახავად მეტრიკებისა და სეგმენტების დათვალიერებას. მონიტორინგის ელექტრონული კამპანიების ქცევის მონიტორინგი ყველა სხვა კამპანიის კონტექსტში.
 • დასტური ქვითრის გაგზავნა – მიღებაზე.
 • შეტყობინება შეკვეთის შესრულებაზე.
 • მოგზაურობის დაჯავშნა.
 • ახალი მომხმარებლის მოწვევა.
 •  IT-სისტემის ფუნქციონირება

მომხმარებელი ხელმისაწვდომ და იოლ კომუნიკაციას ირჩევს.

 • შეტყობინებების ყველაზე წარმატებულ განაწილებას პირველადი და მეორადი მიწოდება უზრუნველყოფს.მაგალითად: მიუთითეთ ელ.ფოსტა როგორც პირველადი არხი, ხოლო თუ კლიენტი წერილს დათქმულ ვადაში არ წაიკითხავს, მეორად გზავნილად რეზერვში გვექნება SMS , რომელიც კლიენტს იგივე ინფორმაციას ხელმეორედ მიაწვდის.
 • კლიენტთან კომუნიკაციას არჩევანის მოქნილი სისტემა აადვილებს, რაც იმის გარანტიაა, რომ თქვენს ნებისმიერ შეტყობინებას, (მაგ. სისტემის განახლება, უსაფრთხოება, გაუმართაობა) თქვენი მომხმარებელი მყისიერად მიიღებს…
 • მოქნილი სისტემა კომპანიებისთვის. გააგზავნეთ სმს შეტყობინება თქვენი კომპანიის მუშაობის ხარისხის ასამაღლებლად.
 • მობილური არხები (კომუნიკაცია). მობილური არხების დამატება – SMS, Push- შეტყობინებები, ხმოვანი შეტყობინებები ან Viber – ერთ სივრცეში.
 • გადახედეთ სტატისტიკას. თანამედროვე ტექნოლოგიები თქვენი კომპანიის წარმატების გარანტიაა.
  ინფორმაციული ელ ფოსტის გაგზავნა ერთი საიმედო პლატფორმის მეშვეობით
 • თქვენი ბიზნეს წესები და სამუშაო პროცესები შეგიძლიათ გააერთიანოთ Infobip-ის ელექტრონულ წერილებში და მასობრივ გზავნილებში.
  შექმენით დიდი მოცულობის გზავნილები Infobip-ის ერთიაან ანგარიშში, თქვენი პორტფელის მეშვეობით გააგზავნეთ HTML ფაილები ან ტექსტური შეტყობინებები.
 • სრულად გააკონტროლეთ ნებისმიერი ღონისძიების ჩატარების ფორმატი, გრაფიკი და სეგმენტაცია.
  ისევე, როგორც ჩვენი ყველა პროდუქტი, Infobip -იც იყენებს პლატფორმას, რომელიც მიუხედავად შეტყობინების სიდიდისა უზრუნველყოფს მიწოდების საიმედოობასა და ხარისხს.
 • ღონისძიების მეთვალყურეობა რეალურ დროსა და სივრცეში. ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღეთ ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის გაგზავნისა და მიწოდების შედეგების შესახებ. რეალური დროის სტატისტიკა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ნებისმიერი მიმდინარე კამპანიის ROI.
  ავტომატური შემმოწმებლის მეშვეობით, გადაახალისეთ შემოსული შეტყობინებები, შეამოწმეთ ისისნი სპამებზე და ვირუსებზე. ავტომატური გამშვები საშუალებას გაძლევთ, სპამად მონიშნოთ თქვენი წერილი მის გაგზავნამდე.
  სპამის შემმოწმებელი საშუალებას გაძლევთ შეიმუშაოთ კონტენტი და უზრუნველყოთ მისი მაქსიმალური გავრცელება. რაც კომპანიის მაქსიმალური წარმატების გარანტიაა. ელ-ფოსტის გაგზავნამდე წერილი შემოწმდება ვირუსებსა და მავნე ფაილებზე, რაც იცავს თქვენს მომხმარებლებს პოტენციური საფრთხისგან და ზრდის თქვენი კომპანიის სანდოობას